„Сключен договор с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.089-5467-C01“

06.10.2021

„ВАРСА ШИПИНГ“ ООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Varsa


Varsa Shipping Ltd.

Copyright © 2016. All Rights Reserved