Операция „Vera SU“

13.01.2022

„Варса Шипинг“ ООД и м/к „Самара“ бяха отличени с грамоти.

„Варса Шипинг“ ООД и м/к „Самара“ бяха отличени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с грамоти за заслуги, професионализъм и отношение по време на спасителна операция на товарен кораб „Vera SU“.

Дание
Атанас
Борис
Георги
Илко
Петър
Даниел
Петър Терзиев
Карамфил
Varsa Shipping Ltd.

Copyright © 2016. All Rights Reserved