m/v SAMARA

01.06.2022

По-надеждно и по-бързо с новия катер „САМАРА“!

Услуги:
Превоз на пътници – до 10 човека;
Превоз на товари – до 55 тона;
Снабдяване с питейна вода – до 60 тона/курс.
    * Шланг за сладка вода – от кораба.

Товарна палуба:
Площ – 55 кв.м. 
Палубен кран с капацитет 8 тон/метра

Същият е на разположение 24 часа и е позициониран в пристанище Варна – Изток.

Телефони за връзка:
+359 877 09 79 79 – Капитан
+359 879 16 30 30 – Валентин Велчев
+359 898 49 49 01 – Илко Ангелов

Електронна поща:
varnaboat@gmail.com

 

Varsa Shipping Ltd.

Авторские права © 2016. Все права защищены.