„СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА BG16RFOP002-2.089-5467-C01“

06.10.2021

„ВАРСА ШИПИНГ“ ООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

варса
Varsa Shipping Ltd.

Авторские права © 2016. Все права защищены.