m/v SAMARA

01.06.2022

m/v SAMARA

По-надеждно и по-бързо с катер „САМАРА“!

Услуги:
Превоз на пътници – до 10 човека;
Превоз на товари – до 50 тона;
Снабдяване с питейна вода – до 57 тона/курс.
    * Шланг за сладка вода – от кораба.

Товарна палуба:
Площ – 55 кв.м. 
Палубен кран с капацитет 8 тон/метра

Същият е на разположение 24 часа и е позициониран в пристанище Варна – Изток.

Телефони за връзка:

+359 879 50 88 01 – Офис
+359 898 49 49 01 – Илко Ангелов
+359 877 09 79 79 – Капитан

Електронна поща:
varnaboat@gmail.com

Varsa Shipping Ltd.

Copyright © 2016. All Rights Reserved